Inbedrijfstelling in binnen- en buitenland

Afhankelijk van de grootte van de installatie gaan wij regelmatig naar de eindgebruiker in binnen- of buitenland om een installatie in bedrijf te stellen.
Op verzoek van de klant kunnen wij de installatie bekabelen, alle functies testen, aanwezig zijn bij de eerste opstart en de operators en technische dienst instrueren. Tevens kan dan ook direct ingesprongen worden op aanvullende wensen.

Na instructie start de klant de installatie op.

Bij deze installatie is bewust gekozen voor een relaisbesturing met veel drukknoppen waarmee alles afzonderlijk bediend kan worden.  Het voordeel hiervan is dat dat wanneer er een storing optreed er relatief laag technisch niveau benodigd is om de storing op te lossen. Eventueel kan de eindgebruiker zelf storingen oplossen.